Przepisy prawa i zadania Inspekcji Weterynaryjnej

Przepisy prawa i zadania Inspekcji Weterynaryjnej

1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2005 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 36 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 10 grudnia 2003 r. o kontroli weterynaryjnej w handlu (Dz. U. z 2015 r. poz. 519)
3. Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2017 r. poz. 242 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855 z późn. zm.)
5. Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. Nr 91, poz. 872 z późn. zm.)
6. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840)
7. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211)
8. Ustawa z dnia 22 lipca 2006 roku o paszach (Dz. U. z 2017 r. poz. 453 z późn. zm.)
9. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2003 roku o weterynaryjnej kontroli granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 970)
10. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie Żywności i Żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149 z późn. zm.)
11. Ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1479)
12. Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 188 z późn. zm.)
13. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 2132)
14. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)
15. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.)
16. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)
17. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1889 z późn. zm.)
18. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.)

Inspekcja Weterynaryjna wykonuje swoje zadania z wymienionych ustaw, do których wydano około 460 rozporządzeń wykonawczych i około 610 Dyrektyw i Rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady Europy.


Opublikował: Krzysztof Renusz
Publikacja dnia: 26.05.2021, 10:05
Dokument oglądany razy: 3 608
Podpisał: Krzysztof Renusz
Dokument z dnia: 27.10.2010