Dane o jednostce

I. Dane o jednostce:

1. ADRES:
84-100 Puck, ul. Wejherowska 38.
Telefon: 58 / 673-10-90
Fax: 58 / 673-06-86
Tel. kom. 728-822-723
Tel. kom. sekretariat 692-477-661
e-mail: piwpuck@gdansk.wiw.gov.pl

2. STATUS PRAWNY: określa Art.12.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. Nr 33 poz. 287), artykuł ten stanowi, że Powiatowe Inspektoraty Weterynarii są państwowymi jednostkami budżetowymi, kierowanymi przez powiatowych lekarzy weterynarii.

3. ORGANIZACJA: organizację Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pucku przedstawia Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pucku opracowany na podstawie Zarządzenia Nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii ZAŁĄCZNIK nr 1.

4. ORGANY: organem w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Pucku jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pucku – lek-wet Marek Karwacki, który jest jednocześnie kierownikiem Inspektoratu oraz zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii - lek-wet Jolanta Białk. Do obowiązku organu Inspekcji – kierownika Inspektoratu, należy kierowanie zakładem, wydawanie zarządzeń wewnętrznych, decyzji administracyjnych, a także odpowiedzialność jednoosobowa za realizację zadań.

5. STRUKTURA WŁASNOŚCI:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii Pucku jest jednostką administracji państwowej.
Administruje budynkiem będącym własnością skarbu państwa, w zarządzie własnym Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku.


II. Dane o zasadach funkcjonowania jednostki:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pucku realizuje zadania określone w konkretnych aktach prawnych z przestrzeganiem zasad określonych w Kpa.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pucku jest państwową jednostką budżetową, finansowaną z budżetu państwa. Gospodarki pozabudżetowej nie prowadzi.
Aktów publicznoprawnych nie stanowi. Przyjmowanie i załatwianie spraw i interesantów odbywa się przez prowadzenie kancelarii powiatowego lekarza weterynarii, dziennika korespondencji z zachowaniem zasad Kpa. Dużo spraw jest załatwianych w drodze decyzji administracyjnych. Powiatowy Inspektorat Weterynarii prowadzi: rejestry wydanych decyzji, rejestr podmiotów nadzorowanych, własne archiwum.


Opublikował: Krzysztof Renusz
Publikacja dnia: 02.06.2023, 09:06
Dokument oglądany razy: 1 236
Podpisał: Krzysztof Renusz
Dokument z dnia: 13.05.2021