Druki do pobrania

Druki dotyczące Afrykańskiego Pomoru Świń (format druków do wypełnienia: .docx - MS Word, LibreOffice itp.):

 1. Obowiązki posiadaczy świń w gospodarstwach znajdujących się w strefie objętej zakażeniem
 2. Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie powyżej 300 sztuk średniorocznie
 3. Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 300 sztuk średniorocznie, nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt, i produkcji pasz spoza gospodarstwa
 4. Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju trzody chlewnej w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny
 5. Wniosek na wydanie pozwolenia - kupno
 6. Wniosek na wydanie pozwolenia - sprzedaż
 7. Wniosek na wydanie pozwolenia sprzedaż do rzeźni
 8. Rejestr środków transportu wjeżdżających na teren gospodarstwa
 9. Rejestr osób wchodzących do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie
 10. Spis świń w gospodarstwie

Pozostałe druki:

 1. Zgłoszenie padnięcia padłego przeżuwacza: wersja pdf wersja doc
 2. Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec lub kóz w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny
 3. Oświadczenie podmiotu działającego na rynku pasz do powiatowego lekarza weterynarii o spełnieniu wymogów rozporządzenia nr 183/2005 parlamentu europejskiego i rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz
 4. Informacje dotyczące łańcucha żywnościowego zwierząt kierowanych do uboju
 5. Informacje dotyczące łańcucha żywnościowego zwierząt kierowanych do uboju (bez GMO)
 6. Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju trzody chlewnej w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny
 7. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 8. Zgłoszenie drobiu do Powiatowego Lekarza Weterynarii dla gospodarstw rolnych
 9. Zgłoszenie drobiu do Powiatowego Lekarza Weterynarii dla gospodarstw domowych
 10. Zgłoszenie zamiaru prowadzenia działalności nadzorowanej: wersja pdf wersja doc
 11. Świadectwo weterynaryjne dla gołębi przemieszczanych na zawody i wystawy z Polski do Republiki Serbii: wersja pdf wersja doc
 12. Oświadczenie przedsiębiorcy sektora spożywczego, który utrzymywał zwierzę poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią: wersja pdf wersja docx
 13. Oświadczenie lekarza weterynarii dotyczące zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności poza rzeźnią: wersja pdf wersja docx
 14. Wniosek o wpis do rejestru PLW zakładu prowadzącego rolniczy handel detaliczny
 15. Zgłoszenie rejestracyjne pasieki
 16. Wniosek o wydanie zaświadczenia dla ARiMR o wpisie pasieki do rejestru podmiotów nadzorowanych
 17. Aktualizacja pasieki
 18. Wniosek o wydanie zaświadczenia o urodzeniu / wykluciu zwierzęcia w hodowli
 19. Dokumentacja dla przewoźników zwierząt


Opublikował: Krzysztof Renusz
Publikacja dnia: 17.05.2024, 08:58
Dokument oglądany razy: 140
Podpisał: Krzysztof Renusz
Dokument z dnia: 05.06.2011