Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Pozostałe informacje można uzyskać pod numerem tel. 58 673 10 90 oraz pisząc na e-mail:
piwpuck@gdansk.wiw.gov.pl lub sekretariat@piwpuck.pl


Na podstawie art. 5 ust.1, art.6 ust.1 pkt 1,2,3,4, 1 ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U.2006.225.1635 ze zmi.)

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, jeżeli wskutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowej.

Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia, złożenia wniosku, złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.

-wydanie zaświadczenia na wniosek – 17,00 zł,
-wydanie decyzji na wniosek – 10,00 zł,
-złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
lub prokury – 17,00zł


Opłaty skarbowej dokonuje się w na rachunek bankowy właściwego organu podatkowego tj. Urzędu Miasta Puck - nr konta 46 1160 2202 0000 0001 6285 3567.

Nie podlegają opłacie skarbowej czynności urzędowe w sprawach z zakresu zadań w ramach realizacji Wspólnej Polityki Rolnej, płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego (zaświadczenia wydane na rzecz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)


Opublikował: Krzysztof Renusz
Publikacja dnia: 26.05.2021, 10:10
Dokument oglądany razy: 5 315
Podpisał: Krzysztof Renusz
Dokument z dnia: 25.10.2010