Obgryzanie ogonków u świń

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pucku informuje, iż na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii zostały umieszczone wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii, opracowane z inicjatywy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w związku z działaniami zalecanymi przez Komisję Europejską w zakresie:

  • przeprowadzania szczegółowej analizy ryzyka w związku z zagrożeniem wystąpienia obgryzania ogonków u świń;
  • stosowania materiałów wzbogacających środowisko dla świń.

Przedmiotowe wytyczne skierowane są przede wszystkim do rolników jako pomoc przy wdrażaniu przepisów Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 56, poz. 344).

Załącznik nr 3 określa wzór protokołu jaki powinien zostać sporządzony przez rolnika.

Załączniki:

  1. Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla rolników dotyczące przeprowadzania analizy ryzyka dotyczącej zagrożenia wystąpieniem obgryzania ogona u świń (.pdf)
  2. Wytyczne dotyczące stosowania materiałów wzbogacających środowisko dla świń (.pdf)
  3. Analiza ryzyka wystąpienia kanibalizmu u świń (.docx)
Opublikował: Krzysztof Renusz
Publikacja dnia: 03.08.2023, 09:58
Dokument oglądany razy: 1 096