Druki do pobrania

To jest archiwalna wersja strony z dnia 05.06.2011, 00:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: Aktualizacja

1. Zgłoszenie padnięcia padłego przeżuwacza: wersja pdf wersja doc

2. Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec lub kóz w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny

3. Oświadczenie podmiotu działającego na rynku pasz do powiatowego lekarza weterynarii o spełnieniu wymogów rozporządzenia nr 183/2005 parlamentu europejskiego i rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz

4a. Informacje dotyczące łańcucha żywnościowego zwierząt kierowanych do uboju

4b. Informacje dotyczące łańcucha żywnościowego zwierząt kierowanych do uboju (bez GMO)

5. Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju trzody chlewnej w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny

6. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

7. Zgłoszenie drobiu do Powiatowego Lekarza Weterynarii dla gospodarstw rolnych

8. Zgłoszenie drobiu do Powiatowego Lekarza Weterynarii dla gospodarstw domowych

9. Zgłoszenie zamiaru prowadzenia działalności nadzorowanej: wersja pdf wersja doc

10. Świadectwo weterynaryjne dla gołębi przemieszczanych na zawody i wystawy z Polski do Republiki Serbii: wersja pdf wersja doc

11. Rejestr środków transportu wjeżdżających na teren gospodarstwa

12. Rejestr osób wchodzących do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie

13. Spis świń w gospodarstwie

14. Oświadczenie przedsiębiorcy sektora spożywczego, który utrzymywał zwierzę poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią: wersja pdf wersja docx

15. Oświadczenie lekarza weterynarii dotyczące zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności poza rzeźnią: wersja pdf wersja docx

16. Wniosek o wpis do rejestru PLW zakładu prowadzącego rolniczy handel detaliczny

17. Zgłoszenie rejestracyjne pasieki

18. Wniosek o wydanie zaświadczenia dla ARiMR o wpisie pasieki do rejestru podmiotów nadzorowanych

19. Aktualizacja pasieki

20. Wniosek o wydanie zaświadczenia o urodzeniu / wykluciu zwierzęcia w hodowli


Opublikował: Krzysztof Renusz
Publikacja dnia: 13.02.2023, 10:10
Dokument oglądany razy: 1 370
Podpisał: Krzysztof Renusz
Dokument z dnia: 05.06.2011