Przewożenie zwierząt w czasie upałów

Zbliża się lato. Na południu Europy fala upałów przetoczyła się już w połowie maja. Światowa Organizacja Meteorologiczna zapowiada, że temperatury tego lata będą wyższe niż zwykle.

Ma to oczywisty wpływ na transport żywych zwierząt: wysokie temperatury podczas transportu szybko prowadzą to poważnego narażenia dobrostanu i zdrowia zwierząt. Stres termiczny jest główną przyczyną pogorszenia stanu zwierząt podczas transportu.

Mimo to każdego lata transportuje się miliony zwierząt hodowlanych na terenie Unii Europejskiej i poza jej granice. Często nie zwraca się wystarczającej lub żadnej uwagi na wysokie temperatury panujące na trasie i ich konsekwencje dla przewożonych zwierząt.

Dlatego też pozwoliliśmy sobie na ponowne wyszczególnienie rozmaitych przyczyn problemów występujących podczas transportu żywych zwierząt w wysokich temperaturach.

 • Pojazdy do przewozu zwierząt gospodarskich zwykle nie mają klimatyzacji
 • Wentylacja mechaniczna jest zbyt mało wydajna, aby obniżyć temperaturę w przestrzeni ładunkowej, bądź utrzymywać ją w wymaganych prawem granicach.
 • Stłoczenie zwierząt i brak wolnej przestrzeni ponad nimi utrudnia przepływ powietrza.
 • Utrudniony przepływ powietrza prowadzi do podwyższonych stężeń amoniaku i przyczynia się do trudności z oddychaniem.
 • Ciepłota ciała i odchody zwierząt podnoszą temperaturę i wilgotność wewnątrz pojazdu; na postoju temperatura może w krótkim czasie wzrosnąć o nawet 7°C.
 • Kontakt fizyczny uniemożliwia obniżanie ciepłoty ciała przez parowanie i chłodzenie przez przepływ powietrza.
 • Ograniczenie lub brak dostępu do wody pitnej pogarsza sytuację (poidła niedostosowane do danego gatunku lub niedostępne, niskie ciśnienie wody, niewystarczająca liczba poideł lub poidła uszkodzone, itd.).
 • Brak cienia i możliwości uzupełnienia wody na granicach, parkingach, w miejscach poboru opłat i portach.
 • Wysiłek fizyczny podejmowany w celu utrzymania równowagi w czasie ruchu pojazdu zwiększa temperaturę ciała.

Połączenie powyższych czynników powoduje, że organizm zwierzęcia jest wystawiony na ogromny fizyczny i psychiczny stres. Stres termiczny powoduje dotkliwe cierpienia u zwierząt i może szybko doprowadzić do śmierci. Poniżej prezentujemy warunki, w jakich niestety transportowane są zwierzęta każdego lata:

https://www.youtube.com/watch?v=TaV7jC9KuVM

Zjawisko stresu termicznego podczas letnich transportów jest powszechnie znane – podobnie jak fakt, że stres termiczny może występować u świń i drobiu przy temperaturach znacznie poniżej 30°C. To, że zwierzęta są w stanie przeżyć podróż nie oznacza, że nie cierpią.

W związku z powyższym wzywamy do działania w sposób odpowiedzialny i zapobiegania stresowi termicznemu podczas transportu tego lata!

W załączniku znajdą Państwo ulotkę podsumowującą główne aspekty problemu. Prosimy zwłaszcza o podjęcie następujących działań:

 • Niewyrażanie zgody na transporty długodystansowe, jeżeli nawet na jednym z odcinków całej trasy spodziewane są temperatury powyżej 30°C.
 • Zwiększenie odstępów pomiędzy zwierzętami! Należy przewozić naraz mniej zwierząt i na mniejszej liczbie poziomów, aby zapewnić przepływ powietrza pomiędzy i ponad zwierzętami i umożliwić im termoregulację.
 • Transporty na krótszych odcinkach należy starannie zaplanować i przeprowadzać wyłącznie w chłodniejsze noce i wczesnym porankiem.
 • Rzeźnie powinny zmienić godziny dostaw zwierząt na godziny poranne i/lub zadbać o niezwłoczny rozładunek przywożonych zwierząt (nie wolno przyjmować więcej zwierząt, niż mieści się w kojcach).

Ulotka - unikaj stresu cieplnego u przewożonych zwierząt

Opublikował: Krzysztof Renusz
Publikacja dnia: 28.07.2021, 11:35
Dokument oglądany razy: 885