Urzędowe badanie zwierząt rzeźnych i mięsa

To jest archiwalna wersja strony z dnia 27.10.2010, 00:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: zmiana treści

Opłata za badanie zgodnie z cennikiem:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalenia i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej ( t.j. Dz. U. 2013 poz. 388)

Koszty badania mięsa na użytek własny - od zwierzęcia:
-świni: 11,00 zł;
-dzika: 20,00 zł;
-nutrii: 2,40 zł;
-owcy, kozy: 5,00 zł
-jelenia, daniela, utrzymywanych w warunkach fermowych: 30,00 zł;
-strusia: 20,00zł
-dzikiego zwierzęcia przeżuwającego: 5,00 zł
-dzikiego królika, zająca: 0,11 zł
-dzikiego ptactwa: 0,10 zł.

Przyjmowanie prób do badania w godzinach pracy lekarza wyznaczonego.

lek. wet. Andrzej Starczewski, 84-100 Puck, ul. Wejherowska 38, tel. 608-629-672
i 507-738-334  
 poniedziałek i czwartek w godzinach:  9-11


Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią - ulotka pdf:

>> pobierz .pdf <<

Oświadczenie przedsiębiorcy sektora spożywczego, który utrzymywał zwierzę poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią

>> pobierz .pdf <<      >> pobierz .docx <<

Oświadczenie lekarza weterynarii dotyczące zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności poza rzeźnią

>> pobierz .pdf <<      >> pobierz .docx <<


Opublikował: Mariola Komowska
Publikacja dnia: 02.06.2021, 09:47
Dokument oglądany razy: 1 404
Podpisał: Krzysztof Renusz
Dokument z dnia: 27.10.2010