bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Strona główna

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764)
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10 poz. 68)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L Nr 119) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane RODO), informujemy:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pucku z siedzibą przy ul. Wejherowskiej 38, 84-100 Puck reprezentowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pucku, adres kontaktowy e-mail: piwpuck@gdansk.wiw.gov.pl, tel. +48 58 673 10 90 lub fax +48 58 673 06 86.

Administrator Danych zgodnie z art. 37 RODO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, a także korzystania z przysługujących Państwu praw związanych z ich przetwarzaniem. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych PIW w Pucku; e-mail: iodo@gdansk.wiw.gov.pl lub pisemnie na adres Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pucku z siedzibą przy ul. Wejherowskiej 38, 84-200 Puck z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

>> więcej <<

Aktualności

Pierwsze ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków w województwie pomorskim

15.12.2020

W związku ze stwierdzeniem pierwszego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków w województwie pomorskim, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pucku ponownie przypomina o

Aktualne zagrożenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków

22.10.2020

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pucku informuje o aktualnym zagrożeniu wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków typu H5N8.

Weki z Pomorskiej Spiżarni

20.09.2020

Konkurs na najlepszy produkt lokalny dla osób prowadzących działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego

Jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika

18.08.2020

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pucku informuje, że przypadki znalezienia padłego dzika na posesji przydomowej, parku, terenie rekreacyjnym i leśnym należy zgłaszać do Urzędów Gmin i Miast, Policji, Nadleśnictwa, Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Transport zwierząt gospodarskich w sezonie letnim

04.08.2020

Transport zwierząt gospodarskich w sezonie letnim

KOMUNIKAT WAŻNA INFORMACJA DLA INTERESANTÓW

16.03.2020

KOMUNIKAT   POWIATOWEGO  LEKARZA  WETERYNARII  W  PUCKU

Grypa ptaków (AI) - przypomnienie

04.02.2020

Aktualne informacje o grypie ptaków (AI):Opublikował: Krzysztof Renusz
Publikacja dnia: 09.12.2019
Podpisał: Krzysztof Renusz
Dokument z dnia: 25.10.2010
Dokument oglądany razy: 328 533