bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 13.03.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Druki do pobrania

1. Zgłoszenie padnięcia padłego przeżuwacza: wersja pdf wersja doc

2. Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec lub kóz w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny

3. Oświadczenie podmiotu działającego na rynku pasz do powiatowego lekarza weterynarii o spełnieniu wymogów rozporządzenia nr 183/2005 parlamentu europejskiego i rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz

4. Informacje dotyczące łańcucha żywnościowego zwierząt kierowanych do uboju

5. Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju trzody chlewnej w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny

6. Zgłoszenie rejestracyjne pasieki: wersja pdf wersja doc

7. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

8. Zgłoszenie drobiu do Powiatowego Lekarza Weterynarii dla gospodarstw rolnych

9. Zgłoszenie drobiu do Powiatowego Lekarza Weterynarii dla gospodarstw domowych

10. Zgłoszenie zamiaru prowadzenia działalności nadzorowanej: wersja pdf wersja doc

11. Świadectwo weterynaryjne dla gołębi przemieszczanych na zawody i wystawy z Polski do Republiki Serbii: wersja pdf wersja doc

12. Rejestr środków transportu wjeżdżających na teren gospodarstwa

13. Rejestr osób wchodzących do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie

14. Spis świń w gospodarstwie

15. Oświadczenie przedsiębiorcy sektora spożywczego, który utrzymywał zwierzę poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią: wersja pdf wersja docx

16. Oświadczenie lekarza weterynarii dotyczące zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności poza rzeźnią: wersja pdf wersja docxOpublikował: Krzysztof Renusz
Publikacja dnia: 13.03.2019
Podpisał: Krzysztof Renusz
Dokument z dnia: 05.06.2011
Dokument oglądany razy: 7 969