bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Praca - archiwum

Kierownik Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pucku
poszukuje lekarza weterynarii, do pracy w ramach umowy – wyznaczenia.

1. Wymagania konieczne:
1) prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,

2. udokumentowana 3 miesięczna praktyka w zakładzie prowadzącym działalność w zakresie uboju zwierząt rzeźnych wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii.

3. Zakres wykonywanych zadań:
1) sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju.
2) sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawianiem wymaganych świadectw zdrowia.

4. Wymagane dokumenty:
1) dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
2) wniosek o wyznaczenie do wykonywania czynności,

5. Termin składania dokumentów:
1) 30 kwietnia 2013 r.

6. Miejsce składania dokumentów:
1) Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Wejherowska 38
84-100 Pucku

7. Wykonywanie czynności w ramach umowy-wyznaczenia, nie stanowi zatrudnienia w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Jest to umowa cywilnoprawna.

Puck, dnia 2013-04-17


Kierownik Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pucku
poszukuje lekarza weterynarii, do pracy w ramach umowy – wyznaczenia.

1. Wymagania konieczne:
1) prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,

2. miesięczna praktyka w zakładzie prowadzącym działalność, w zakresie przetwórstwa produktów rybołówstwa lub produktów akwakultury, ślimaków i żab, Zakres wykonywanych zadań:
1) sprawowanie nadzoru nad wyładowywaniem ze statków rybackich i statków przetwórni produktów rybołówstwa, nad obróbką, przetwórstwem i przechowywaniem tych produktów oraz produktów akwakultury, ślimaków i żab.

3. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) CV
3) dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
4) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

4. Termin składania dokumentów:
1) 27 lutego 2013 r.

5. Miejsce składania dokumentów:
1) Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Wejherowska 38
84-100 Pucku

6. Wykonywanie czynności w ramach umowy-wyznaczenia, nie stanowi zatrudnienia w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Jest to umowa cywilnoprawna.

Puck, dnia 2013-02-13

Wynik rekrutacji: niezgłoszono żadnej oferty.


Kierownik Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pucku
poszukuje lekarza weterynarii, do pracy w ramach umowy – wyznaczenia.

 

1. Wymagania konieczne:

1) prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,

2. miesięczna praktyka w zakładzie prowadzącym działalność, w zakresie przetwórstwa produktów rybołówstwa lub produktów akwakultury, ślimaków i żab, Zakres wykonywanych zadań:

1) sprawowanie nadzoru nad wyładowywaniem ze statków rybackich i statków przetwórni produktów rybołówstwa, nad obróbką, przetwórstwem i przechowywaniem tych produktów oraz produktów akwakultury, ślimaków i żab.

3. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,
2) CV
3) dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
4) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

4. Termin składania dokumentów:

1) 21 stycznia 2013 r.

5. Miejsce składania dokumentów:

1) Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Wejherowska 38
84-100 Pucku

6. Wykonywanie czynności w ramach umowy-wyznaczenia, nie stanowi zatrudnienia w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Jest to umowa cywilnoprawna.

Wynik rekrutacji: niezgłoszono żadnej oferty.
 Opublikował: Krzysztof Renusz
Publikacja dnia: 05.05.2013
Podpisał: Krzysztof Renusz
Dokument z dnia: 29.01.2013
Dokument oglądany razy: 9 086