bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Strona główna

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764)
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10 poz. 68)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L Nr 119) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane RODO), informujemy:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pucku z siedzibą przy ul. Wejherowskiej 38, 84-100 Puck reprezentowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pucku, adres kontaktowy e-mail: piwpuck@gdansk.wiw.gov.pl, tel. +48 58 673 10 90 lub fax +48 58 673 06 86.

Administrator Danych zgodnie z art. 37 RODO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, a także korzystania z przysługujących Państwu praw związanych z ich przetwarzaniem. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych PIW w Pucku; e-mail: iodo@gdansk.wiw.gov.pl lub pisemnie na adres Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pucku z siedzibą przy ul. Wejherowskiej 38, 84-200 Puck z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

>> więcej <<

Aktualności

Transport zwierząt gospodarskich w sezonie letnim

04.08.2020

Transport zwierząt gospodarskich w sezonie letnim

KOMUNIKAT WAŻNA INFORMACJA DLA INTERESANTÓW

16.03.2020

KOMUNIKAT   POWIATOWEGO  LEKARZA  WETERYNARII  W  PUCKU

Grypa ptaków (AI) - przypomnienie

04.02.2020

Aktualne informacje o grypie ptaków (AI):

Nowe ulotki dot. ASF

18.08.2019

Nowe ulotki dot. ASF

Miejsca w których utrzymywany jest drób i i inne ptaki

29.07.2019

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. nakazuje zgłaszanie do Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki...

Szkolenie dla osób ubiegających się o zdobycie kwalifikacji uprawniających do uboju

04.06.2019

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pucku informuje, że dnia 14 czerwca o godz. 10.00 w sali Urzędu Gminy Puck odbędzie się szkolenie dla osób ubiegających się o zdobycie kwalifikacji uprawniających do uboju zwierząt w gospodarstwie na użytek własny.

Transport do ubojni zwierząt wyłącznie zdrowych

28.02.2019

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że do ubojni mogą być transportowane wyłącznie zwierzęta zdrowe, które samodzielnie mogą wejść na środek transportu. Nikt nie może przewozić zwierząt lub zlecać transportu zwierząt w sposób powodujący ich okaleczenie lub przyczyniający się do zadawania im cierpienia.

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt

11.02.2019

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią - ulotka pdf.

PRACOWNIA WYTRAWIANIA MIĘSA

21.11.2018

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pucku informuje, że z dniem 31 grudnia 2018 r. Pracownia Wytrawiania Mięsa w Pucku zostaje zamkniętaOpublikował: Krzysztof Renusz
Publikacja dnia: 09.12.2019
Podpisał: Krzysztof Renusz
Dokument z dnia: 25.10.2010
Dokument oglądany razy: 304 188