bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764)
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10 poz. 68)

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach wykonywania zadań publicznych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pucku jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pucku.
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922), w związku realizacją uprawnień lub spełnieniem przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii obowiązków wynikających z przepisów prawa.
Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Aktualności

MATERIAŁY INFORMACYJNE 8OT. ASF - NOWE LIPIEC 2018

02.07.2018

MATERIAŁY INFORMACYJNE DOT. ASF:

Ulotka dotycząca antybiotyków

11.01.2018

Ulotka dotycząca antybiotyków.

Program zwalczania chorób bydła

13.11.2017

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pucku informuje iż weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2017 r.

INFORMACJA W SPRAWIE AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ

08.08.2017

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W PUCKU PRZYPOMINA O:

Informacje dla osób podróżujących z psem, kotem, fretką

04.07.2017

Informacje dla osób podróżujących z psem, kotem, fretką

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W PUCKU PRZYPOMINA

25.04.2017

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pucku przypomina, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków obowiązują: ZAKAZY I NAKAZY

Informacje związane z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

07.04.2017

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pucku informuje o opublikowaniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pucku informuje

21.02.2017

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pucku informuje o zasadach tymczasowej, minimalnej bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych, a także gęsi rzeźnych do 6 tyg. życia wypuszczanych na wolne powietrze w ramach aklimatyzacji.

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W PUCKU PRZYPOMINA

15.02.2017

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pucku przypomina że nakazuje się zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pucku

24.01.2017

UWAGA! Główny Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje, iż w dniu 20 grudnia 2016 r. zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.



Opublikował: Krzysztof Renusz
Publikacja dnia: 27.05.2018
Podpisał: Krzysztof Renusz
Dokument z dnia: 25.10.2010
Dokument oglądany razy: 219 519