bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Aktualności

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W PUCKU PRZYPOMINA

25.04.2017

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pucku przypomina, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków obowiązują: ZAKAZY I NAKAZY

Informacje związane z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

07.04.2017

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pucku informuje o opublikowaniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pucku informuje

21.02.2017

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pucku informuje o zasadach tymczasowej, minimalnej bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych, a także gęsi rzeźnych do 6 tyg. życia wypuszczanych na wolne powietrze w ramach aklimatyzacji.

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W PUCKU PRZYPOMINA

15.02.2017

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pucku przypomina że nakazuje się zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnychOpublikował: Krzysztof Renusz
Publikacja dnia: 27.10.2010
Podpisał: Krzysztof Renusz
Dokument z dnia: 25.10.2010
Dokument oglądany razy: 174 547