Strona główna

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764)
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10 poz. 68)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L Nr 119) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane RODO), informujemy:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pucku z siedzibą przy ul. Wejherowskiej 38, 84-100 Puck reprezentowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pucku, adres kontaktowy e-mail: piwpuck@gdansk.wiw.gov.pl, tel. +48 58 673 10 90 lub fax +48 58 673 06 86.

Administrator Danych zgodnie z art. 37 RODO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, a także korzystania z przysługujących Państwu praw związanych z ich przetwarzaniem. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych PIW w Pucku; e-mail: iodo@gdansk.wiw.gov.pl lub pisemnie na adres Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pucku z siedzibą przy ul. Wejherowskiej 38, 84-200 Puck z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

Nasilające się zagrożenie pojawienia się ptasiej grypy (HPAI)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pucku w związku z nasilającym się zagrożeniem pojawienia się ptasiej grypy na terenie powiatu puckiego informuje, że nadal obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, poz. 722.

Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Wojewody Pomorskiego z dnia 5 maja 2021 r.

Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Wojewody Pomorskiego z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie zwalczania oraz zapobiegania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa pomorskiego

Wnioski o pomoc na refundację wydatków na bioasekurację - ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wnioski o pomoc na refundację wydatków na bioasekurację - ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Przewożenie zwierząt w czasie upałów

Zbliża się lato. Na południu Europy fala upałów przetoczyła się już w połowie maja. Światowa Organizacja Meteorologiczna zapowiada, że temperatury tego lata będą wyższe niż zwykle.

Informacje o grypie ptaków (HPAI)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pucku informuje, że zostało wydane „Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 11 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie zwalczania oraz zapobiegania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa pomorskiego”, znoszące zakazy i nakazy ujęte w częściach A,B i C, załącznika pozostawiając w mocy część D załącznika, o treści:

Szkolenie dla ubojowców (ubój na użytek własny)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pucku informuje, ze istnieje możliwość odbycia szkolenia dla osób chcących ubijać zwierzęta na potrzeby własnego gospodarstwa.

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 21 maja 2021 r. (HPAI)

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie zwalczania oraz zapobiegania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa pomorskiego

Witamy na naszej nowej stronie internetowej

Oddajemy do Państwa dyspozycji nową stronę internetową BIP Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pucku...


Opublikował: Krzysztof Renusz
Publikacja dnia: 26.05.2021, 11:57
Dokument oglądany razy: 20 636
Podpisał: Krzysztof Renusz
Dokument z dnia: 25.10.2010